Personāla vadības pakalpojumi

Jums ir grūti izsekot līdzi izmaiņām likumdošanas aktu prasībām? Papīra darbs pieaug un dokumentos ieviešas kļūdas? Darba kvalitāte un rezultāti nav apmierinoši? Vadītāji un darbinieki ir neapmierināti?

Uzticiet personāla vadības kārtošanu pieredzējušiem profesionāļiem – saskaņā labāko praksi un mūsu uzkrāto pieredzi, atradīsim Jums vispiemērotāko risinājumu:

  • Darbinieku atlase – piemērotākās kandidātu piesaistes metodes un mediju izvēle; sludinājuma saturiskā un vizuālā noformēšana; piemērotākās kandidātu novērtēšanas metožu piemeklēšana un kandidātu novērtēšana;

  • Jauno darbinieku integrēšanas sistēma – pirmā diena, nedēļa, mēnesis, pārbaudes rezultātu novērtēšana, konstruktīvas atgriezeniskās saites sniegšana;

  • Iekšējās komunikācijas vadība – komunikācijas plānošana, saturam un auditorijai piemērotākā komunikācijas veida piemeklēšana, komunikācijas kvalitātes kontrole;

  • Darbinieku darba rezultātu novērtēšana – mērķu un uzdevumu noteikšana; sasniegumu novērtēšana un apbalvošana;

  • Algu un prēmēšanas sistēmas izveide un attīstība;

  • Personāla vadības funkcijas un procesu audits – dokumentu un procedūru analīze, rekomendāciju izstrāde;

  • Personāla lietvedības dokumentu sagatavošana – darba līgumi, amata apraksts, darba kārtības noteikumi, rīkojumi u.c.

  • Uzņēmuma vadības konsultēšana personāla plānošanas un darba attiecību jautājumos.
    Zvaniet vai rakstiet mums un kopā atradīsim veidu, kā nodrošināt personāla vadības kvalitāti, atvieglot Jūsu uzņēmuma darbu un samazināt izmaksas!

Web developer artTECH