GRĀMATVEDĪBAS
PAKALPOJUMI

Grāmatvedības politikas izstrādāšana un ieviešana.

Investīciju projektu izstrādāšana, izvērtēšana. Atsevišķu ieņēmumu/izdevumu pozīciju ietekme uz uzņēmuma peļņas rādītājiem.

Lasīt tālāk

FINANŠU
PAKALPOJUMI

Budžeta, naudas plūsmas sagatavošana un kontrole.

Grāmatvedības kārtošana un organizācija, sākot no pirmdokumentu apstrādes līdz nodokļu deklarāciju un pārskatu, kā arī gada pārskatu sastādīšanai.

Lasīt tālāk

PERSONĀLA VADĪBAS
PAKALPOJUMI

Darbinieku atlase. Bērnu nometņu rīkošana.

Darbinieku darba rezultātu novērtēšana – mērķu un uzdevumu noteikšana; sasniegumu novērtēšana un apbalvošana; Uzņēmuma vadības konsultēšana personāla plānošanas un darba attiecību jautājumos.

Lasīt tālāk

Jaunākās publikācijas:

Ražošanas izmaksas un to atspoguļošana finanšu grāmatvedībā

Pēdējā laikā daudz tiek runāts par ražošanas uzņēmumu attīstību Latvijā. Mums vajag vairāk ražojušu ekonomiku, kas dod pievienoto vērtību. Kas tad ir ražošana uzņēmumā un kā uzskaitīt ar ražošanu saistītās izmaksas? ...

Skatīt visas publikācijas

Jaunākās publikācijas:

Uzkrājumi un to aprēķināšanas pamatprincipi

Šajā rakstā apskatīsim, kas tad ir uzkrājumi un kā tos atspoguļot grāmatvedībā? Latvijas grāmatvedības standarts Nr.8 „Uzkrājumi, iespējamās saistības un iespējamie aktīvi” definē uzkrājumu terminu. Uzkrājumi ir saistības, kas ...

Skatīt visas publikācijas

Šobrīd aktuāli:

Personāla atlases un vadības ārpakalpojumi

Kontu Birža sevi kā spēlētāju piesaka arī personāla atlases un vadības ārpakalpojumu sniegšanas jomā. Personāla vadības pakalpojumi tiek pieprasīti arvien biežāk. Klienti izvēlas atbrīvot savu laiku to pamat biznesam, tāpēc arvien popu ...

Skatīt visas aktualitātes
Web developer artTECH