Personāla atlases un vadības ārpakalpojumi

Kontu Birža sevi kā spēlētāju piesaka arī personāla atlases un vadības ārpakalpojumu sniegšanas jomā. Personāla vadības pakalpojumi tiek pieprasīti arvien biežāk. Klienti izvēlas atbrīvot savu laiku to pamat biznesam, tāpēc arvien populārāki kļūst profesionāli personāla vadības ārpakalpojumi.

Kontu Biržas darbinieki, kas strādā ar personāla vadības ārpakalpojumu un pieredzējuši profesionāļi, kas sevi ir pierādījuši Latvijas darba tirgū. Šobrīd mūsu klienti ir vieni no vadošajiem poligrāfijas, kravu pārvadājumu un vīna vairumtirdzniecības uzņēmumiem Latvijā, kuri turpina strauji augt un izmanto pašreizējās ekonomiskās situācijas radītās priekšrocības. Klienti strādā Latvijas, Vācijas, Skandināvijas un Anglijas tirgiem.

Šiem klientiem personāla vadības pakalpojumi tiek sniegti sākot no dokumentācijas sakārtošanas (rīkojumi, darba laika tabulas, darba līgumi, amata apraksti, utt.), beidzot ar darbinieku atlasi, atalgojuma sistēmas izstrādāšanu un ieviešanu, kā arī komandas saliedēšanu. Rūpīgi tiek veikta jauno darbinieku integrācija uzņēmumā.

Izvēloties mūsu pakalpojumus jūs izvēlaties kompetenci, kvalitāti un sava biznesa izaugsmi!atpakaļ 2 nākamā>>


Ražošanas izmaksas un to atspoguļošana finanšu grāmatvedībā
autors: Lilita Bērziņa | : 2011-03-29
Pēdējā laikā daudz tiek runāts par ražošanas uzņēmumu attīstību Latvijā. Mums vajag vairāk ražojušu ekonomiku, kas dod pievienoto vērtību. Kas tad ir ražošana uzņēmumā un kā uzskaitīt ar ražošanu saistītās izmaksas? ...

Uzkrājumi un to aprēķināšanas pamatprincipi
autors: Lilita Bērziņa | : 2011-03-21
Šajā rakstā apskatīsim, kas tad ir uzkrājumi un kā tos atspoguļot grāmatvedībā? Latvijas grāmatvedības standarts Nr.8 „Uzkrājumi, iespējamās saistības un iespējamie aktīvi” definē uzkrājumu terminu. Uzkrājumi ir saistības, kas ...

Paziņojumu vai kopsavilkumu par fiziskajām personām izmaksātajām summām sagatavošanas kārtība un termiņi
autors: Lilita Bērziņa | : 2011-03-20
Ir beidzies gads un grāmatvežiem sācies jauns darba cēliens. Viens no lielajiem iepriekšējā gada kopsavilkuma darbiem ir „Paziņojumu par fiziskajām personām izmaksātajām summām (kopsavilkuma)” iesniegšana Valsts Ieņēmumu dienestā. ...

Nodokļu nomaksas termiņu pagarināšana
autors: Lilita Bērziņa | : 2009-11-30
Pašreizējos apstākļos, kad uzņēmumiem trūkst apgrozāmo līdzekļu, nodokļu parādi bieži vien izrādās par nepārvaramu šķērsli. ...

Investīcijas kā uzņēmuma vērtības palielinātājs
autors: Lilita Bērziņa | : 2009-11-30
Kā jau noskaidrojām iepriekšējā raksta daļā, kurā apskatījām naudas plūsmu no saimnieciskās darbības un dažādu finanšu rādītāju izpratni, uzņēmuma darbības galvenais mērķis ir peļņas gūšana un uzņēmuma vērtības palielināš ...

Finanšu rādītāju un pārskatu izpratne
autors: Lilita Bērziņa | : 2009-11-30
Katra uzņēmuma darbības mērķis ir uzņēmuma vērtības palielināšana un katrs uzņēmējs, uzsākot savu biznesu cer saņemt pēc iespējas lielāku peļņu. Biznesa dzinējspēks ir konkurence un tai pieaugot, ikvienam vadītājam ir jāspēj rī ...

Grāmatvedības ārpakalpojumu tirgus
autors: Kontu Birža | : 2009-06-01
ēdējā laikā daudz runā par krīzi, kas valda Latvijas ekonomikā. Šobrīd daudzi uzņēmumi samazina darbinieku skaitu, lai ekonomētu līdzekļus. Izpētot Nodarbinātības valsts aģentūras pārskatus par profesijām, kurās vērojams darba zaud ...

Web developer artTECH