SIA Kontu Birža piedāvā veikt Jūsu uzņēmuma grāmatvedības procesu funkcionālo auditu!

autors: Kontu Birža | publicēts: 2009-01-29
Tas ir pirmais solis grāmatvedības nodaļas darba sakārtošanā, lai objektīvi novērtētu grāmatvedības funkcijas darbības efektivitāti uzņēmumā.

Tas palīdz uzņēmuma vadītājam saprast, kas ar ko īsti nodarbojas un kuras funkcijas ir tās, kas dublējas vai par kurām neviens neatbild. Tādējādi vadītājam vieglāk pieņemt lēmumu par to kā uzlabot grāmatvedības nodaļas darbu uzņēmuma iekšienē vai tomēr izšķirties par soli izmantot grāmatvedības ārpakalpojumus.

Vadītājs var novērtēt cik kvalificēti un kādām funkcijām atbilstoši darbinieki viņam ir vajadzīgi.

Noteikti būs situācijas, kad ļoti nepieciešami augsti kvalificēta grāmatveža pakalpojumi, bet, iespējams, būs situācija, kurā ļoti labi iederas arī tikko grāmatveža profesiju apguvis jauns speciālists, kura darba izmaksas, protams, ir mazākas.

Galvenais, lai vadītājam nav pieņemama doma, ka neprofesionālis spēs profesionāli sakārtot viņa uzņēmuma grāmatvedību. Rezultāts var būt smaga vilšanās, kas atspoguļosies problēmās ar Valsts ieņēmumu dienestu.

Šobrīd ir iespēju laiks, kad katram uzņēmējam tiek dota iespēja izvērtēt sava biznesa darbības efektivitāti un pieņemt visradikālākos lēmumus sava biznesa saglabāšanai un turpmākai attīstībai.

Neatliksim savu lēmumu pieņemšanu uz rītdienu un domāsim par uzņēmuma izmaksu samazināšanu tagad!

atpakaļ 2 nākamā>>


Ražošanas izmaksas un to atspoguļošana finanšu grāmatvedībā
autors: Lilita Bērziņa | : 2011-03-29
Pēdējā laikā daudz tiek runāts par ražošanas uzņēmumu attīstību Latvijā. Mums vajag vairāk ražojušu ekonomiku, kas dod pievienoto vērtību. Kas tad ir ražošana uzņēmumā un kā uzskaitīt ar ražošanu saistītās izmaksas? ...

Uzkrājumi un to aprēķināšanas pamatprincipi
autors: Lilita Bērziņa | : 2011-03-21
Šajā rakstā apskatīsim, kas tad ir uzkrājumi un kā tos atspoguļot grāmatvedībā? Latvijas grāmatvedības standarts Nr.8 „Uzkrājumi, iespējamās saistības un iespējamie aktīvi” definē uzkrājumu terminu. Uzkrājumi ir saistības, kas ...

Paziņojumu vai kopsavilkumu par fiziskajām personām izmaksātajām summām sagatavošanas kārtība un termiņi
autors: Lilita Bērziņa | : 2011-03-20
Ir beidzies gads un grāmatvežiem sācies jauns darba cēliens. Viens no lielajiem iepriekšējā gada kopsavilkuma darbiem ir „Paziņojumu par fiziskajām personām izmaksātajām summām (kopsavilkuma)” iesniegšana Valsts Ieņēmumu dienestā. ...

Nodokļu nomaksas termiņu pagarināšana
autors: Lilita Bērziņa | : 2009-11-30
Pašreizējos apstākļos, kad uzņēmumiem trūkst apgrozāmo līdzekļu, nodokļu parādi bieži vien izrādās par nepārvaramu šķērsli. ...

Investīcijas kā uzņēmuma vērtības palielinātājs
autors: Lilita Bērziņa | : 2009-11-30
Kā jau noskaidrojām iepriekšējā raksta daļā, kurā apskatījām naudas plūsmu no saimnieciskās darbības un dažādu finanšu rādītāju izpratni, uzņēmuma darbības galvenais mērķis ir peļņas gūšana un uzņēmuma vērtības palielināš ...

Finanšu rādītāju un pārskatu izpratne
autors: Lilita Bērziņa | : 2009-11-30
Katra uzņēmuma darbības mērķis ir uzņēmuma vērtības palielināšana un katrs uzņēmējs, uzsākot savu biznesu cer saņemt pēc iespējas lielāku peļņu. Biznesa dzinējspēks ir konkurence un tai pieaugot, ikvienam vadītājam ir jāspēj rī ...

Grāmatvedības ārpakalpojumu tirgus
autors: Kontu Birža | : 2009-06-01
ēdējā laikā daudz runā par krīzi, kas valda Latvijas ekonomikā. Šobrīd daudzi uzņēmumi samazina darbinieku skaitu, lai ekonomētu līdzekļus. Izpētot Nodarbinātības valsts aģentūras pārskatus par profesijām, kurās vērojams darba zaud ...

Web developer artTECH